บ้านปูฯ ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเงิน 8.6 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและโรงพยาบาลสนามชัยเขต

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนเงินจำนวน 8.3 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ศูนย์ให้บริการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย หน้ากากอนามัย N95 และวัสดุผลิตเเอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความความปลอดภัย

การมอบความช่วยเหลือทั้งสองรายการรวมเป็นเงิน 8.6 ล้านบาทถือเป็นการสานต่อภารกิจของบ้านปูฯ ภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ โดยหวังว่า จะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

อ่านแล้ว481 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.