โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรมของโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR มาตรฐานการตรวจที่ทั่วโลกยอมรับ รายงานผลใน 6 ชั่วโมง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเชิงรุกในการจัดการการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “1 จังหวัด- 1 แลป – 100 ห้องปฏิบัติการ” เพื่อเร่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็ว และมากที่สุด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้มีศักยภาพในการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ด้วยวิธี Real-time RT PCR ที่มีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 6 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อย ๆ ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย ในรูปแบบของสารพันธุกรรมจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้สงสัยติดเชื้อ ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้ ซึ่งในอดีตจังหวัดร้อยเอ็ดต้องนำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก
โดยห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนี้ จะสามารถรองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ได้รับรายงานผลการตรวจของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว

อ่านแล้ว501 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.