โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สร้างนวัตกรรมรถคุณหมอโรบอท 101 สำหรับสื่อสาร วีดีโอคอล ระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย โควิด 19 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สร้างนวัตกรรมรถคุณหมอโรบอท 101  สำหรับสื่อสาร วีดีโอคอล  ระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วย โควิด 19 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

                เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าคณะแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรม “รถคุณหมอโรบอท 101” สำหรับสื่อสาร วีดีโอคอล (Vedio Call) ระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร กับผู้ป่วย รวมถึง การส่งยา และของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อลดอัตราการใช้ชุด PEE และลดการสัมผัสใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งผู้ร่วมคิดค้นและผลิต “รถคุณหมอโรบอท 101” ประกอบด้วย นายแพทย์ธงชัย เสรีรัตน์ ประธานองค์กรแพทย์,หญิงแพทย์วิราภรณ์ ณรงค์ราช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และนายชาราวุทย์ ประทุมขันธุ์ นักกายอุปกรณ์

        นายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมรับมือระบาดใช้หุ่นยนต์ทำงานสื่อสารระหว่างทีมแพทย์พยาบาล ประหยัดชุด PPE ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ขณะนี้ ที่แผนกผู้ป่วยในตึกกินรี ซึ่งเป็นห้องแยกเดี่ยวมีทั้งหมด 34 ห้อง มีห้องความดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์กรณี ปัจจุบันมี 1 ห้องวางแผนปรับปรุงห้องความดันลดเพิ่ม อีก 4 ห้อง และแยกห้องเดี่ยวเพิ่มอีก 4 ห้อง ขณะนี้ได้ขยายความพร้อมที่ตึกอุบัติเหตุและหัวใจ เพื่อรองรับผู้ป่วยโกโควิด-19   ที่มีอาการหนักที่หอผู้ป่วยหนัก( ICU)จำนวน 10 เตียง หอผู้ป่วยติดเชื้อ รวม 36 เตียง ซึ่งหากเกินศักยภาพจะส่งต่อไปแอดมิดที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยรับได้ 69 เตียง เป็นห้องแยกเดี่ยว 24 ห้อง และหอผู้ป่วยติดเชื้อรวม จำนวน 45 เตียง โดยได้จัดระบบเพื่อป้องกันและแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวด้วยจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคสากล

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว432 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.