พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมใจทำหน้ากาก Face Shields 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กรุงเทพฯ – พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ

ในโอกาสนี้ นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ คุณสิริวรรณ พร้อมมูล และ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ และคณะ เป็นตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากาก Face Shields ให้แก่โรงพยาบาลดังกล่าว
“เราขอแสดงความขอบคุณแพทย์ พยาบาล และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทำงานหนักท่ามกลางความเสี่ยงของการติดเชื้อ เพื่อดูแลรักษาคนไข้และผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เราขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้” คุณสิริวรรณกล่าว

พร้อมกันนี้ ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ขอขอบคุณคุณศันสนีย์ ปัญจมาพิรมย์ ที่ได้อนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำ Face Shields ในครั้งนี้ด้วย

อ่านแล้ว443 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.