อำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม!! ให้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รพ.สต. และอสม. ตั้งจุดคัดกรองให้ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

                 อำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม!!  ให้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รพ.สต. และอสม. ตั้งจุดคัดกรองให้ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

              วันที่ 8เมษายน 2563  เวลา 09.00 น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย มอบหมายให้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม.ในเขตพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  โรคโควิด-19 

             คณะทำงานได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ที่บริเวณถนนหน้าที่พักสายตรวจ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย นายน้อย สุดสาคร  กำนันแหนบทองคำ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย   นายจรูญ คำสุเรส นายยงยุทธ ยุบลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน นางศรัณย์พัทธ์ วัชรโภคานนท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพอุง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และร้อยตำรวจเอกประพันธ์ เตรียมพล หัวหน้าสายตรวจ ตำบลคำพอุงและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บริการกับประชาชนที่สัญจรไปมา โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆคน และให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพอุง ถึงแนะนำขั้นตอน การล้างมือหรือใช้เจลล้างมือที่ถูกต้อง ตามหลักการป้องกันโรคติดต่อของโรคโควิด-19 

         ทั้งนี้ ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รู้วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว810 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.