“บิ๊กอ้อ รอง.ผบช.ภ.3 สั่งการ จนท.ตร.เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล!!

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.ภ.3 เปิดเผยว่า ได้กำชับพร้อมสั่งการให้ ผบก.ภ.จว.และ สภ.ในสังกัด ภ.3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) 2019 อย่างเคร่งครัด ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID) 2019 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและรัฐบาลได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือและช่วยกันแก้ไข เพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาด และหมดไปโดยเร็ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

  1. ให้แต่ละ สภ.จัดรถยนต์สายตรวจออกประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้สถานการณ์รวมถึงความรู้ในการป้องกันตนเอง และครอบครัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID) 2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
  2. ให้ประสานการปฏิบัติกับ สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านพัก โดยพิจารณาจัดสายตรวจ ไปตรวจตรา สอดส่อง บุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้
    ฝ่าฝืนคำสั่งฯ หรือออกนอกบริเวณพื้นที่กักตัวก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่
  3. ให้ ภ.จว. รวบรวมผลการปฏิบัติตามข้อ 1. และ 2. พร้อมภาพถ่ายประกอบรายงาน ภ.3 ทราบทุกวันก่อนเวลา 15.00 น. (ห้ามผัดส่ง) ทางกลุ่มไลน์ “นผภ.3” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป!!

อ่านแล้ว404 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.