นายกแพทยสภา และ นายกแพทยสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายกแพทยสภา และ นายกแพทยสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 ณ สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ  ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคม พร้อมคณะกรรมการร่วมรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

1. คุณเกรียงไกร กาญจนโภคินและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่30 (วตท.30)

มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 

2. ชุดนักเรียน ตราสมอ.    โดย คุณกิตติ  ศิริปทุมมาศ    และ คุณลักษมณ์สุนีย์  ศิริปทุมมาศ  (หทัยวิทวัส)

มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19  พร้อมทั้ง Mask 3 layers จำนวน 500 ชิ้น

3. คุณเพิ่มศักดิ์ ยิ้มดี   ผู้อำนวยการ บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด 

ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 

4. คุณประภาพรรณ พรหมมาตร หัวหน้าฝ่ายรัฐจ์สัมพันธ์และสนับสนุนการเข้าถึงยาของผู้ป่วยและทีมงานเป็นตัวแทนของบริษัททาเคดา(ประเทศไทย)จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ดังนี้

– มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

– มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

– มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

– มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

#สมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ (สภท.55ปี)

#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์​รายงาน

#T.Newsman007Online

อ่านแล้ว342 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.