ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน … ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๑

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

“ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
… ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๑

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

ระดับที่ ๑ 

“ ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวกแต่ยังไม่มีอาการติดเชื้อและไม่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว ( Mid Case ) “

สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๑ มีทั้งหมด ๓ แห่ง

๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 300 เตียง

พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรสีห์
จังหวัดกาญจนบุรี
ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ระดับที่ ๑
มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อมบอกเล่าอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ระดับที่ ๑

๒. กองพันเสนารักษ์
ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี
จำนวน 150 เตียง

๓. กองพันเสนารักษ์ที่ ๒
จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน 150 เตียง

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว556 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.