วัดสายไหม นำร่องวัดตัวอย่าง จัดระเบียบ งานศพ ตามมาตราการในการดูแล การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ กฏระเบียบมาตราการต่างๆทางสังคมก็เริ่มมีออกมาให้ปฏิบัติ อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย การอยู่ห่างกันระยะ 2 เมตร วัดต่างๆทั่วประเทศก็เช่นกัน จะต้องมีมาตราการในการดูแลต่อสังคม เพราะวัดเป็นศาสนสถาน ที่มีประชาชนเข้าไปทำบุญ หรืองานฌาปนกิจ ที่จะต้องมีประชาชนเข้าไปร่วมงานจำนวนมาก ทางกระทรวงสาธารณสุข และทางเถระสมาคม จึงได้ให้วัดทั่วประเทศ มีมาตรการในการควบคุมดูแล การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเช่นกัน

พระอาจารย์อ๊อด (พระครูโสภณภัทรเวทย์) เจ้าอาวาสวัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงได้ออกระเบียบ ตามที่ทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ออกมาตราการไว้ โดยเป็นไปตามมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่ทางมหาเถระสามาคม และทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้

พระอาจารย์ กล่าวว่า อาตมาจึงได้ทำหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่วัด มอบให้เจ้าภาพ ที่จะมาใช้ศาลาสวดพระอภิธรรม ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของทั้งญาติโยม และพระในวัดเอง จึงต้องออกระเบียบมาให้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยระเบียบดังกล่าวเจ้าภาพต้องปฏิบัติตามในการจัดพิธีสวดอกิรรรม และการฌาปนกิจโดยมีรายละเอียด คือ

การจัดสถานที่นั่งแขกที่มาร่วมงานให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ทางวัดจัดเตรียมเจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับแขกที่มาร่วมงาน และหากทางเจ้าภาพมีความประสงค์เลี้ยงอาหารผู้ที่มาในงาน ให้จัดทำอาหารใส่กล่องเพื่อให้แขก นำกลับไปรับประทานที่บ้าน ไม่ให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ในงานโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่มาร่วมงานท่านใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าภายในงานโดยเด็ดขาด ส่วนไมโครโฟนที่ใช้ร่วมกันจัดให้มีผ้าหุ้มไมโครโฟน และหากมีผู้ใช้มากกว่า 1 คน ให้ปลี่ยนผ้าและทำความสะอาดไมโครโฟน โดยใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาด และเปลี่ยนผ้าหุ้มผืนใหม่ก่อนนำไปใช้

ส่วนในพิธีฌาปนกิจ ให้ทางเจ้าภาพจัดแถวให้ผู้ร่วมงานยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และให้เดินขึ้นวางดอกไม้จันทร์ ทีละ 1 คน ห้ามโปรยทานโดยเด็ดขาด และกำหนดให้มีทางเข้า-ทางออกงานเพียงทางเดียว ทุกวันให้ทางเจ้าภาพทำความสะอาดพื้นที่จัดงานก่อนและหลังเลิกงานทุกครั้ง

“นี้เป็นมาตรการที่ทางวัด ได้ออกมาให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทางวัดเข้าใจดีว่าการเสียชีวิตนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดขึ้นวันไหน แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ทางญาติก็ต้องการทำให้ครบถ้วนตามประเพณี ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจาก ทางเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานทุกคนได้ทำตาม กฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและทุกคนที่มาร่วมงาน”พระอาจารย์อ๊อด กล่าว

///////

อ่านแล้ว455 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.