สาธารณสุข นครปฐม จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเชิญชวนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้มากที่สุด เพื่อชักชวนและรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จะนำรายชื่อผู้เลิกบุหรี่ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสอันสำคัญ

ข่าว18

นายสมบูรณ์ มณฑาสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอสามพราน ในฐานะประธานชมรมสาธารณสุขประจำประเทศไทย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งหมด จำนวน 10,000 คน ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน ช่วยคนเลิกบุหรี่ 1 คน ในเวลา 1 ปี จะสามารถช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ได้ 10,000 คน ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด ประมาณ 130,000 คน จะต้องใช้เวลา 13 ปี จึงจะช่วยคนสูบบุหรี่ได้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเดินรณรงค์ชักชวนให้ชาวนครปฐมเลิกสูบบุหรี่

อ่านแล้ว1493 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.