นายกเทศบาลปากเกร็ด มอบหลักประกันสุขภาพกว่า 16 ล้านป้องกันเชื้อโควิด19 ย้ำดูแลคนในพื้นที่ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นนทบุรี : เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 เม.ย.63 ที่เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ จำนวน 16,206,900 บาท สำหรับใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกัน ค่าเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ให้กับสถาบันการแพทย์ต่างๆในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด

โดยมีสถาบันที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ 1.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นค่าอุปกรณ์ ค่าชุด PPE และหน้ากากอนามัย เป็นเงินจำนวน 6.5 ล้านบาท, 2. โรงพยาบาลปากเกร็ด เป็นค่าอุปกรณ์ ชุด PPE ปรอทวัดไข้ เจลและแอลกอฮอล์ เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท, 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง เป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท, 4.หน่วยงานสาธารณสุข เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลและแอลกอฮอล์ เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท และ 5.กลุ่มองค์กรประชาชน เป็นเจลและแอลกอฮอล์ เป็นเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวว่า ในส่วนของเงินกองทุนที่ทางเทศบาลเราได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทางจังหวัดนั้น ทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ดได้อนุมัติเงิน จำนวน 16,206,900บาท (สิบหกล้านสองแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ป้องกันภัยพิบัติในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยในหน่วยงานสถานที่ต่างๆในพื้นที่ที่ร้องของบสนับสนุนก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ที่จำเป็นอาทิ เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากแมสป้องกัน ที่จำเป็นเป็นต้น ในส่วนนี้เป็นการจัดงบประมาณเพิ่มเติมแยกออกมาจากส่วนของเงินที่จัดงบสนับสนุนไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถานะการณ์ทุกวันนี้ก็มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันละกว่า 100คน เราต้องช่วยกันยับยั่งการแพร่ระบาดของไวรัสเอาไว้ให้ได้
โดยทางนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายคำสั่งออกมาให้เจ้าหน้าที่ืทุกฝ่ายช่วยกันดูแลประชาชนให้ดีที่สุด และย้ำให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และขอร้องให้ประชาชนที่มีผู้สูงอายุภายในครอบครัวอย่าออกนอกบ้านมาเด็ดขาด หากมีความจำเป็นทีาจะออกมานอกบ้านให้สวมแมสป้องกันด้วยทุกครั้ง ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครปากเกร็ดมีความมั่นใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นลงประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสายให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆให้กักตัวอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น ขอให้อดใจกักตัวเองประมาณ 14วันให้ได้ เราจะผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเชื้อไวรัสนี้ไปด้วยกัน โดยในปี 2554เราก็สามารถผ่านวิกฤตน้ำท่วมกันมาได้ด้วยกันแล้ว ปีนี้เราต้องสู้กับภัยเชื้อโรคไวรัสที่ไม่เห็นตัว ขอให้พี่น้องประชาชนหยุดอยู่กับบ้านตามประกาศของทางรัฐบาล

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี

อ่านแล้ว387 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.