จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิจ่าแซม เปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการการผลิตหน้ากากอนามัย โดยประชาชนเพื่อประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิจ่าแซม เปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการการผลิตหน้ากากอนามัย  โดยประชาชนเพื่อประชาชน 

                จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับ มูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำเปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19  เพื่อให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้ได้ด้วยตัวของเขาเอง ทำเองได้ใช้เองได้ โดยใช้วัสดุผ้าพื้นบ้าน  

              เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 เมษายน 2563  ที่ สำนักงานที่ตั้งมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา – ประธานมูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การจัดทำหน้ากากอนามัย(ผลิตหน้ากากอนามัย)เพื่อป้องกันตนเอง โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม

          ดร.ตวง อันทะไชย กล่าวว่า สิ่งที่จุดประกายให้ตนเองและคณะภาคีเครือข่ายได้เปิดศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัย ภายใต้ชื่อโครงการ เมื่อชาติมีภัย ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 โดยมีชาวบ้านอีกมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัย จึงเล็งเห็นความสำคัญจุดนี้จึงได้ประสานกับทางด้านท้องถิ่นจังหวัดและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา จึงได้เกิดเป็นศูนย์เล็กๆ ที่ให้เขประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวของเขาเอง และได้นำแกนนำหมู่บ้านโดยใช้หมู่บ้านละ 6 คน มาฝึกอบรม 1 วัน ให้สามารถทำหน้ากากอนามัย จนเกิดเป็นรุ่นแรกและรุ่นต่อมา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 นอกจากจะทำให้เกิดการกระจายหน้ากกอนามัยให้ทั่วถึงแล้ว ยังส่งเสริมให้ตัวแทนที่มาเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดกันเอง ในหมู่บ้าน  โดยใช้ผ้าพื้นบ้านทำหน้ากากอนามัยใช้เองได้ เป็นการป้องกันตนเองและชุมชนจากการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการคาดหวังให้มีราษฎร 1 คน มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างน้อย  3 ชิ้น 

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน้ากากอนามัย ภาคเช้า เป็นการฝึกเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ และภาคบ่าย จะฝึกการทำหน้ากากผ้าอนามัยด้วยจักร  สำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวันจะมีหลากหลายสี เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตมาจากการได้รับบริจาค เมื่อเสร็จการฝึกอบรมให้ตัวแทนหมู่บ้านที่มาร่วมฝึกอบรมฯ นำกลับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในหมู่บ้านของตัวเอง และในการฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและสังเกตการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดสู่โรงเรียนฯ อีกด้วย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว216 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.