มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2เมษายน 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2เมษายน 2563 วันที่ 2 เมษายน 2463 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยข้าราชการทหาร แม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดี ถวายความเคารพ นำผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคล ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญา มุ่งมั่นปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเทเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพระสกนิกร เป็นอเนกประการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสงเคราะห์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งขออัญเชิญ คุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ได้โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าพสกนิกร ตราบนิรันดร์กาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว303 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.