เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อภายในอาคาร ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อภายในอาคาร ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่กระจายเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบกิจการ การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจวัตรประจำวันของประชาชนทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้มีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในอาคารอย่างเข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อภายในอาคารเอไอเอ มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยหากจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อภายในอาคาร

ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย ได้ดำเนินมาตรการโดยเน้นหลักปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งการเพิ่มรอบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Deep Cleaning) จุดสัมผัสสาธารณะทุก ๆ 2 ชั่วโมง บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วอาคาร มีการคัดกรองผู้ที่เข้าอาคารทุกครั้งโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีพนักงานบริการกดลิฟต์ขึ้น-ลงภายในอาคาร ล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารด้วยขั้นตอนมาตรฐานเป็นประจำ และมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติตัวที่เอไอเอ คลินิก ชั้น 4 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 1

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ต้องการเข้ามาติดต่อเพื่อทำธุรกรรมด้านการประกันภัย ยังคงสามารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) ชั้น 2 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ซึ่งได้ทำการปรับรูปแบบการให้บริการที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ สำหรับผู้ต้องการเข้ามารับการตรวจสุขภาพหรือปรึกษาทีมแพทย์ ที่เอไอเอ คลินิก ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.30 น.

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้มีการเตรียมพร้อมช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
เอไอเอโดยสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอด้วยตัวเอง โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง AIA Call Center 1581 เว็บไซต์ www.aia.co.th ช่องทางแอปพลิเคชัน AIA iService และLine @AIAThailand หรือ ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ (Inbox) ในช่องทาง Official Facebook เอไอเอ ประเทศไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอไอเอ ประเทศไทย คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ ดังนั้น แม้จากสถานการณ์ในขณะนี้ทำให้เราต้องอยู่ห่างกัน แต่ความห่วงใยของเอไอเอ ที่มีต่อลูกค้าไม่เคยห่างไกล และเอไอเอ พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

อ่านแล้ว516 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.