คนไทยไม่ทิ้งกันวัดสะพานเขตคลองเตยแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน วัดสะพาน เขตคลองเตยร่วมกับประธาน อปพร.ทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ให้กับประชาชนผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันที่ 29 มี.ค.63 พระพิศาลธรรมานุสิษฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย จ.กทม. นายสุชัย พงษเพียรชอบ ประธาน อปพร. เขตคลองเตย พร้อมด้วยทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตยร่วมใจกันจัดตั้งโรงทาน ต้านภัยโควิด-19 โดยให้ตระหนักและใสใจในการรักษาสุขอนามัยแจกอาหารฟรีทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปในชุมชนคลองเตย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กินร้อนช้อนตนเอง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย
พระพิศาลธรรมานุสิษฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ทางอาตมาได้ร่วมกับโยมสุชัย ต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวชุมชุนคลองเตยที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้”ทางเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอาตมาพร้อมคณะกรรมการวัดและอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย จึงได้จัดเตรียมอาหาร พร้อมทั้งข้าวสวย และขนม แจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งจะแจกอาหารตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย.นี้


ด้านนายสุชัย พงษเพียรชอบ ประธาน อปพร. เขตคลองเตย กว่าว่าการจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดเป็นความร่วมมือกับของประชาชนในการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนประสานภารกิจร่วมกับทุกหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย เสบียงอาหาร เครื่อง อุปโภคบริโภค น้ำดื่มให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริการจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด อีกอย่างเจ้าหน้าที่ อปพร. เขตคลองเตยและทีมงานอาสาสมัครกระต่ายคลองเตย ได้ดำเนินการจัดส่งกำลังสมาชิกเข้าร่วมในการบรรจุอาหารที่ปรุงสำเร็จ และอาหารแห้งที่วัดสะพานจำนวน 250 ชุดทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของทุกวันดำเนินการให้สมาชิกลงพื้นที่ชุมชน ล๊อก 4-5-6 นำอาหารและถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และขอกราบขอบคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดสะพาน ที่มีความเมตตาต่อชาวชุมชนคลองเตย ตามดำริของสมเด็จพระสังฆราชนับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนครับ พี่ๆเพื่อนท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หรือปัจจัยได้ที่วัดสะพานครับและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

อ่านแล้ว827 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.