ชาวอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ หมู่ 17 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดย ดร.ฉลาด ขามช่วง ส.ส.เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมณรงค์ชาวโพธิ์ชัยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID – 19 ให้การสนับสนุนนำรถออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้าน ให้ตระหนักในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด -19 ได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว นำเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่หมู่บ้านชัยวารีหมู่ 17 ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพธิ์ชัย และการนำของนางสุจิตรา ศิริรางค์กูร ประธาน อสม. หมู่ 17 และสมาชิก กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 130 ชิ้น/ สัปดาห์ เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านถึงหน้าประตูบ้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยกันป้องกันให้ชาวบ้านห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า และขอให้ชาว อำเภอโพธิ์ชัยทุกคนร่วมมือกับมาตรการรณรงค์ของทางจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ให้ประชาชนควรอยู่บ้าน ไม่ออกนอกบ้าน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ซึ่งบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อป่วยด้วยโรคโควิด – 19 แล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป โดย ให้ทุกคน”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว460 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.