นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด ในพื้นที่ จว.ส.ข.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด ในพื้นที่ จว.ส.ข.

เมื่อ 25 มี.ค. 63 ,0900 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) มอบหมายให้ ส.อ.หญิงกัญญภา ชนะศรี และ ส.อ.ปิยดนัย นิลละออ พร้อมด้วยภาคประชาชน ประกอบด้วยอาจารย์นวพร สุขศิริวัฒน์ และ อาจารย์สุชาดา จันทร์พรหม เพื่อดำเนินการนำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด ดังนี้

1.วัดมงคลเทพาราม(วัดปากน้ำ)
2.วัดวิมลคุณากร
3.วัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จ)
ทั้งนี้ ยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในพื้นที่ จว.ส.ข.

อ่านแล้ว478 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.