กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มี.ค.63

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มี.ค.63

เมื่อ 26 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.เลิศเดช วิเศษศรี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มี.ค.63 ตามสถานการณ์สมมติ โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีปิด

อ่านแล้ว518 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.