อธิบดีกรมเจ้าท่า คุมเข้ม เรือด่วนเจ้าพระยา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนี้

1 .ให้จัดที่นั่ง สำหรับผู้ โดยสารโดย ให้มี ระยะห่าง 1 เมตร (SOCAIL DISTANCEING)

  1. ให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นเรือ 100 %
    ทั้งนี้โดยกรมเจ้าท่าได้กำชับให้ ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1)อย่างเคร่งครัด

อ่านแล้ว832 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.