ตม.ล้างสนามบิน เผยมาตรการเข้มสกัดโควิด 19 ยอดไข้เป็น 0

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ตม.ล้างสนามบิน เผยมาตรการเข้มสกัดโควิด 19 ยอดไข้เป็น 0

ตม.สนามบิน ขานรับบิ๊กอู๊ด สวมหน้ากาก Head Shield ต้นทุน 5 บาท ลุยฆ่าเชื้อ Big Cleaning เผยยอด ผดส เข้าประเทศ เหลือไม่ถึง 3,000 จาก ผดส.ปกติเดิมกว่า 70,000 คนต่อวัน

พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะรองโฆษก สตม.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้ระดมกำลัง จนท.ตม.สนามบิน ใส่ชุด PPE ฉีดพ่นย้ำยาล้างฆ่าเชื้อพื้นที่ช่องตรวจหนังสือเดินทาง ด่าน ตม.สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากเป็นพื้นที่รองรับการตรวจ ผดส จากทั่วโลก ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งสะสมเชื้อไวรัสโควิด 19 แม้จะให้ จนท.ตม.คอยหมั่นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเคาท์เตอร์และอุปกรณ์การตรวจเป็นปกติอยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ตัว จนท.ตม และ ผดส.ที่เดินทางเข้าออกประเทศ

ในการนี้ ทาง บก.ตม.2 ได้สั่งให้ จนท.ตม.สนามบิน ช่วยกันประดิษฐ์หน้ากากพลาสติกใส แบบ Head Shield เพื่อป้องกันละอองเชื้อจากการพูดคุยสนทนา ตามนโยบาย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ซึ่งทำได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนเพียง 5 บาท

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติคัดกรองที่สนามบิน พบว่า หลังจากรัฐบาลได้ใช้นโยบายกีดกั้นคัดกรองเข้มตั้งแต่ก่อนเดินทาง ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่พบว่า มี ผดส ที่มีอุณหภูมิสูง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด

โดยแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดกรองโควิด19 ทางสนามบิน มีขั้นตอนต่างๆ คือ

ขั้นตอนที่ 1. ผดส.ที่มาจากทุกประเทศ เมื่อถึงสนามบินประเทศไทย จะต้องสำแดงหนังสือเดินทาง เอกสารใบรับรองแพทย์ โดยคนไทยใช้ใบรับรองแพทย์แบบ fit to fly ส่วนชาวต่างชาติใช้ใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด19 และให้ชาวต่างชาติแสดงหลักฐานประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 US.$ ต่อ จนท.ควบคุมโรคที่เคาท์เตอร์ Health Control ของ ด่านควบคุมโรคฯ ก่อนถึงโถงขาเข้า ตม. เพื่อตรวจสอบ หากพบไข้ จะต้องเข้าสู่การควบคุมในโซนที่การท่าอากาศยานจัด เพื่อตรวจสารคัดหลั่งโดยละเอียดจากแพทย์

  • กรณีคนต่างชาติพบไข้ แพทย์ด่านควบคุมโรคฯ ผล negative ใช้อำนาจปฏิเสธการเข้าเมือง สายการบินที่นำมา ต้องนำตัวกลับต้นทาง
  • กรณีคนไทยนำส่ง รพ.เพื่อทำ PUI
    หากไม่พบไข้ อนุญาตให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2. จนท.ด่านควบคุมโรคฯ ที่ Health Control จะตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจการกรอก T.8 Online ใน AOT Airport Application

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อกรอกตามข้อ มูลครบถ้วน จนท.ด่านควบคุมโรคฯ จะประทับตรา สธ. โดยคนต่างชาติจะประทับตรา สธ.ในหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4. หาก ผดส.ต่างชาติ มีเอกสารไม่ครบถ้วน จนท.ด่านควบคุมโรคฯ จะใช้อำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อฯ ปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง แต่หากเป็นคนไทย จนท.ด่านควบคุมโรคจะทำการตรวจให้ทราบผลว่า ไม่ติดเชื้อ จึงจะประทับตรา สธ.ในหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 5. ผดส. ที่มีตราประทับ สธ. จะสามารถเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทางจาก จนท.ตม.ที่ช่องตรวจหนังสือเดินทาง หากไม่มีตราประทับของ สธ. ทาง จนท.ตม. จะนำตัวไปติดต่อเคาน์เตอร์ Health Control เสียก่อน ทุกรายไป ทั้งนี้ หากไม่มีตราประทับ สธ.จะไม่ประทับตราอนุญาตเข้าเมืองเด็ดขาด

ปัจจุบัน พบว่า สายการบินระหว่างประเทศ ลดลงเหลือ ประมาณวันละ 40 เที่ยวบิน จากเดิมประมาณ 800 เที่ยวบิน ต่อวัน โดยเหลือ ผดส.ขาเข้าประมาณวันละ 3,000 คน จากเดิมประมาณ 70,000 คน อันเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินจากหลายประเทศ ส่วนขาออก ยอดประมาณ 20,000 คน จากเดิม ราว 70,000 คน

ซึ่งในการนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้มีสั่งการ ตม.จว.ทุกแห่ง ให้ ชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ และวีซ่าท่องเที่ยวใกล้หมด สามารถขอหนังสือจากสถานฑูตของประเทศตนในไทย เพื่อให้ ตม.พื้นที่ อนุญาตให้อยู่ต่อได้ครั้งละ 30 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว

อ่านแล้ว550 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.