รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในทุกภารกิจ และพร้อมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 1 พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่รัฐบาลได้สั่งการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 จากนโยบายของรัฐบาลนำมาสู่การปฎิบัติและการเตรียมการของกองทัพบก

 กองทัพบก ได้ออกมาตราการ 9 ข้อ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิด - 19 ในหน่วยทหาร  

รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์นี้ ได้รับเกียรติ พันโท สมชัย กมล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำมาตราการ 9 ข้อ ของกองทัพบกมาสู่การปฏิบัติ

 รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้เดินทางไปบันทึกเทปรายการ

ณ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดลพบุรี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563
เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว530 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.