เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนยันไม่พบพนักงานได้รับไวรัสเชื้อ COVID-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยืนยันไม่พบพนักงานได้รับไวรัสเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามที่ได้มีกระแสข่าวลือทางโซเชียลมีเดียว่ามีพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้เคร่งครัดเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ชื้อไวรัส โดยมีมาตรการ ดังนี้
1.ทางบริษัทมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้งหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัด ให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วันเพื่อความปลอดภัย

  1. จัดหาให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยทั้งอยู่ภายในบริวณ และภายนอกบริเวณ
    3.มีจุดตั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  2. มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงานต่างๆ และสถานที่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
  3. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานลาเพื่อเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวัง รวมทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางทุกชนิด
  4. พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการปวยไห้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
  5. ยกเลิกการประชุมและกิจกรรมทางสังคมทุกชนิด
    ทั้งนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์พรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกฝายในการงดเผยแพร่ หรือแชร์ข้อความจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ และโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแก่องค์กร

อ่านแล้ว528 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.