วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ไอเดียเจ๋ง แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยหายาก ทำง่ายใช้ได้จริงและกิจกรรม Big Cleaning Day

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

                  วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ไอเดียเจ๋ง แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยหายาก ทำง่ายใช้ได้จริงและกิจกรรม Big Cleaning Day

                          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำนาจ  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ  กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหินกอง  โดยมี นาง พาฝัน  ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหินกอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในประเทศไทย ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองคือหน้ากากอนามัย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรงชีวิตและการใช้ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดต่อโรคดังกล่าว เริ่มขาดแคลน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ มีความห่วงใย และใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัย รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากร โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยได้แบ่งการทำหน้ากากอนามัยออกเป็น 2 รูปแบบ 

โดยเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ผ้าสาลู หนา 4 ชั้น และสามารถใส่หรือเปลี่ยนแผ่นกรองข้างในได้ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และแบบหน้ากากผ้าสาลู หนา 3 ชั้น  สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหน้ากากทั้งหมดจะถูกนำไปฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดหาหน้ากากอนามัย พร้อมส่งกำลังใจให้กับคนไทยที่ยังคงต้องรับมือกับสถานการณ์ นี้ไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนกิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พร้อมพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ให้บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ยิ้มได้ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหินกอง สมาชิก อสม.ตำบลหินกอง หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 11 เข้าร่วม มีการทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และจัดเอกสารให้ความรู้แก่บุคลากรแก่ประชาชน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อไป

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว466 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.