“กรมการสารวัตรทหารบก” ได้เชิญชวนร่วมงานคอนเสิร์ต”วันทหารสารวัตรครบรอบ 113 ปี” ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณสนามฟุตบอล กรมสารวัตรทหารบก…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมการสารวัตรทหารบก” ได้เชิญชวนร่วมงานคอนเสิร์ต”วันทหารสารวัตรครบรอบ 113 ปี” ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณสนามฟุตบอล กรมสารวัตรทหารบก…
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร นั้น…
แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้การจัดงานไม่สามารถดำเนินการได้ แต่กรมการสารวัตรทหารบก
จะนำเงินรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการเหล่าทหารสารวัตร ตามวัตถุประสงค์
จึงขอแจ้งกำหนดการในการจัดงาน ดังนี้…
“กรมการสารวัตรทหารบก” เรียนเชิญร่วมงาน “วันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่ 113”
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ แหล่งสมาคมกรมการสารวัตรทหารบก
กำหนดการ
เวลา 09.00 น.พิธีสงฆ์เนื่องในวันทหารสารวัตร
เวลา 10.15 น.พิธีมอบทุนการศึกษา
10.45 น.ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อ่านแล้ว334 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.