พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิด กฏหมายในพื้นที่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิด กฏหมายในพื้นที่ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป1) (สส1)และ(มค1)/ ผอ.ศปสก.ตร.พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิด กฏหมาย ตร.(ศปสก.ตร.)ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร (ศปสก.ตร.)กับหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล รวมทั้งการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับ ตร. ให้คำแนะนำการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจ เสริมภาพลักษณ์ของตำรวจ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และภาคประชาชน(กต .ตร.) กำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และตามข้อสั่งการ ตร.ที่เคยสั่งการไว้

อ่านแล้ว390 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.