ขนส่งฯ-ส.รถตู้ต่างจังหวัด ร่วมมือสู้ไวรัส COVID-19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ขน

กรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด รับพิจารณามาตรการช่วยเหลือ เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หารือร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นำโดย นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการรถตู้ และสมาชิกทุกกลุ่มกว่า 50 เส้นทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน ทั้งมาตรการทางด้านการเงิน การบังคับใช้กฎหมายแบบขั้นบันได ส่วนการขอผ่อนผันให้รถตู้โดยสารที่หมดอายุที่ชำระภาษีพร้อมต่อประกันภัยแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั้น กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านแล้ว503 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.