เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการ นปถ. และรับมอบนโยบายจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด  ร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการ นปถ. และรับมอบนโยบายจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  

           วันที่ 13 มี.ค. 63  เวลา 10.00 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE  ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1ชั้น 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

            พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการรักษาวินัยจราจร ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2573 เน้นกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวางมาตรการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันมีความเป็นห่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ภายใต้เป้าหมายให้ประชาชนปลอดจากโควิด-19 มากที่สุด      

          ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังปรากฏว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย ปีละ 71 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 82 คน  และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 8 คน  ดังนั้นประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ทุกส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติตามมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้กำหนดตัวชี้วัด ประจำปี 2563 ดังนี้  โดยตั้งเป้าให้จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องเกิดอุบัติเหตช่วงเทศการสงกรานต์ ไม่เกิน 60 ครั้ง  จะต้องมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เกิน 70 คน   ต้องควบคุมรณรงค์ บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ให้มีผู้เสียชีวิต โดยตัวชี้วัดไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 7 คน  จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนราชการ  ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรการ 10 รสขมอย่างเคร่งครัดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดปี

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว467 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.