วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ไอเดียเจ๋ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง ทำน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เผยว่า วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหินกอง จัดอบรมการทำเจลล้างมือด้วยสมุนไพร ให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กล่าวอีกว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษา และชุมชนต่อไป เป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อเจลล้างมือด้วยสมุนไพร Aloe Vera ไว้ใช้เองได้โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหินกอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดูแลตนเองสามารถป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยสมุนไพรลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนต้องการให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนและวงกว้างต่อไป

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว763 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.