“พิษ COVID19 สาเหตุเลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“พิษ COVID19
สาเหตุเลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย “

ตามที่กองทัพภาคที่ 2 จะมีการจัดแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 6 – 11 มี.ค. 63

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ได้แพร่กระจายไปในหลายประเทศ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง สธ. ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคในกำลังพล ทบ. มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค จึงให้เลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลาย

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว376 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.