“อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สาธารณสุข” เปิดประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สาธารณสุข” เปิดประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการให้การต้อนรับ โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเครือข่ายสมาพันธ์ฯ ร่วมในการประชุมเป็นจำนวนมาก ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา พึ่งความสุข ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ ซอยศูนย์วิจัย

และในการนี้ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี) ได้เข้าร่วมงานและได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล “องค์กรต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่” ประจำปี 2562-2563 จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี

ซึ่งในปีนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับ องค์กร, บุคคล, ชุมชน, สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 76 รางวัล

#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

#T.Newsman007Online…

อ่านแล้ว412 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.