จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ภายใต้ข้าวจี่สื่อรัก พร้อมขบวนแห่ข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมนางรำกว่า 500 ชีวิต

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ภายใต้ข้าวจี่สื่อรัก พร้อมขบวนแห่ข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมนางรำกว่า 500 ชีวิต

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ อดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ได้เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2536 และได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 27 ซึ่งถือเป็นงานประเพณีของอำเภอ โดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ของทุก บุญข้าวจี่เป็นบุญประจำเดือน 3 โดยเริ่มทำบุญตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำของเดือน 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนด 30 วัน เท่ากับกำหนดกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า “เดือนสามคล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา” บุญข้าวจี่นี้โบราณาจารย์ยกเป็นบุญพิเศษวันหนึ่ง เทียบเท่าบุญผะเหวดและบุญกฐิน การจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยวัตถุประสงค์ เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อนำมิติทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี และสินค้าทางการเกษตร ที่เรียกว่า “ของดีเมืองโพธิ์ชัย” ในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัย และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม บุญข้าวจี่ของเมืองโพธิ์ชัย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานดีเด่นของชาวอำเภอโพธิ์ชัย ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ

ในการจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 13- 16 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุสาวรีย์ รัฐกาลที่ 5 การทำบุญตักบาตรด้วยข้าวจี่ ขบวนแห่ปั้นข้าวจี่ใหญ่วิถีไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของงาน ขบวนแห่จากตำบลต่างๆ การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงเด็กและเยาวชน การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล การประกวดนางงามบุญข้าวจี่ งานพาแลง การแสดงแสง สี เสียง และการออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วน การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ตำบลจำนวน 4 องค์การบริหารส่วนตำบลอีก 6 และจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรม อำเภอ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมให้การสนับสนุน

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว722 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.