มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จำนวน 48,480 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 484, 800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) มอบให้แก่ เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1.สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(ภูมิเวท) อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800.-บาท
2.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 5,040 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 50,400.-บาท
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800.-บาท
4.สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 4,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 40,000.-บาท
5.สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 2,560 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 25,600.-บาท
6.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 10,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 100,000.-บาท
7.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง หญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 8,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 80,000.-บาท
8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 16,000.-บาท
9.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2,360 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 23,600.-บาท

และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน มอบขนมเปี๊ยะ แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 11,520 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 115,200.-บาท (โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย)

อ่านแล้ว515 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.