แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบบ้านใหม่แก่ นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบบ้านใหม่แก่ นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.10 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านใหม่ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ให้แก่ นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสุด หมู่ที่ 10 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ สมบัติกำไร นายก อบต.หัวเสือ และ นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตามลำดับ

โครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆ จนที่อยู่อาศัยเสียหายหรือไร้ซึ่งที่อยู่ ให้กลับมามีที่อยู่ตามเดิมจากการช่วยเหลือของหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นอีกว่า “กองทัพบก อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ”

พร้อมกันนี้ พลโทธัญญา เกียรติสาร ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่นางแรม วิเศษพงษ์ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวขวัญและกำลังใจต่อไป และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ รวมไปถึงกำลังพลที่ช่วยก่อสร้างอีกด้วย

“กฤษติน นิลมานนท์ รายงาน”

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

สภท.55 ปี

อ่านแล้ว525 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.