นนทบุรี รองผู้ว่านนท์ เปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคกลาง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคกลาง ทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวภาคสนามกว่า 100 รายการ ที่ร้านอาหารครัวเชฟเอก เมืองนนท์ หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคกลาง ทำความดีด้วยหัวใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ร.ต.ท.ดร.มานัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจิตอาสาเชฟจากทั่วปนะเทศไทยกว่า 30 คน โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล มอบอุปกรณ์เครื่องครัวภาคสนามกว่า 100 รายการให้กับคณะเชฟจิตอาสา เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย เดือดร้อนตกทุกยากเดือดร้อนและตกงาน เป็นขวัญและกำลังใจ โดยเชฟจิตอาสาได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม


ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงาน”โครงการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อดำเนินงานในปี 2562-2564 ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ตกงาน ผู้ประสบภัยและตกทุกข์ได้ยาก ให้มีขวัญและกำลังใจ โดยมีเชฟจิตอาสาร่วมในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตอาสาทุกท่าน และเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือยามที่เกิดภัยพิบัติและประชาชนเดือดร้อน กลุ่มเชฟจิตอาสาภาคกลางจะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที


สำหรับอุปกรณ์เครื่องครัวภาคสนามกว่า 100 รายการ ประกอบด้วยเตา หม้อ ที่นึ่ง กระทะ ถังแก๊ส และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาหารให้กับเชฟในพื้นที่ภาคกลาง หากเกิดภัยพิบัติและมีผู้ประสบภัยจำนวนมาก อาทิ น้ำท่วม อาคารถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากกลุ่มเชฟจิตอาสาภาคกลางได้ที่สำนักงานร้านครัวเชฟเอก เมืองนนท

อ่านแล้ว102 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.