ร้อยเอ็ด จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

                  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพันโท ถนอม วงศ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด   นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพุทะศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระญาณวิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

              ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประวัน และยึดในหลักศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยทุกคน

         กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนเข้ามณฑลพิธี ลานภายในพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิธีไหว้พระอาราธนาศีล พิธีถวายเจดีย์แด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา เรื่อง การรักษาศีล 5 ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อความสุขในการดำรงชีวิต การถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมบูชา และคณะสงฆ์นำ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เวียนเทียน รอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว273 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.