กรมเจ้าท่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

#กรมเจ้าท่า จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นำมาประดิษฐานที่กรมเจ้าท่า เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 🎈นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อ #อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานให้กับกรมเจ้าท่า #นำมาบรรจุที่เศียรพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่ง #ประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ซึ่งบรรยากาศในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นั้น กรมเจ้าท่าได้จัดแต่งริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดเส้นทาง โดยเริ่มจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ถึง บริเวณลานต้นไทร กรมเจ้าท่า โดยมีประชาชน หน่วยงานภาคงานรัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่านั้น สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่า ได้รับการสถาปนา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2402 หรือเมื่อกว่า 160 ปี บุคลากรกรมเจ้าท่าจึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางรำพึง (พระพุทธรูปประจำวันศุกร์) ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรกรมเจ้าท่าและชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป โดยพระพุทธรูปปางรำพึงประจำกรมเจ้าท่า ที่ประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่านี้ จะเป็นสถานที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไว้ให้ชาวเรือได้เคารพสักการะบูชา เมื่อล่องเรือผ่านกรมเจ้าท่า 🎈ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า มีกำหนดจัด #พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่าและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งภายในงานเป็นธีมย้อนยุคแบบงานวัด โดยจะมีการจัดแต่งสถานที่และประดับไฟอย่างสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดชุดแต่งกายย้อนยุค มหรสพ การแสดง #นักแหล่ชื่อดัง (ทศพล หิมพานต์ ) การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นแบบงานวัด และการออกร้านแบบงานวัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีพุทธาภิเษกอันเป็นมหามงคลแก่กรมเจ้าท่าอีกด้วย กรมเจ้าท่า จึง #ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานต้นไทร และ ลานท่าเรือ กรมเจ้าท่า…

Cr. รูป-ข่าว : กลุ่ม “ข่าวกรมเจ้าท่า (News clipping) สื่อออนไลน์

อ่านแล้ว411 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.