PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับ TOT มณฑลทหารบกที่ 27 และเครือข่ายสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟของ กฟภ. ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

            PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับ TOT มณฑลทหารบกที่ 27 และเครือข่ายสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟของ กฟภ. ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย

               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายวีระวิทย์ เนตรขันธ์ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิด การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ หน้าประตูสาเกตนคร บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด  โดยมี นาย ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 บริษัท STL เสียงไทยแลนด์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์เทเลคอม AIS เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กสท.ร้อยเอ็ด ทรู และพนักงาน บริษัท  TOT จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม  

             ว่าที่ ร้อยตรี สนั่น รื่นเรืองฤทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ของสายสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี  โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบสายสื่อสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ  ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำแผนการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการของจังหวัด  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.  ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระเบียบยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

       การดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเป็นเส้นทางที่ 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนที่กำหนดแผนไว้ 11 เส้นทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดพันธมิตรจัดระเบียบสายสื่อสาร ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานหลัก 21 ทีม ทีมงานสนับสนุน 5 ทีม รวมเป็น 26 ทีม  ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ถนนสุริยะเดชบำรุง ช่วงแยกธนาคารกสิกรไทย ถึง แยกศาลากลางจังหวัด

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว681 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.