วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.2 การติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า 4 ทักษะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

            วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.2 การติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า 4 ทักษะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29

         เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563   เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายอาคม จันทร์คาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.2 การติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ และการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ PLC ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.63 ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

       นายอาคม จันทร์คาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กล่าวว่า  การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.2  โดยทั้ง 4 ทักษะเป็นการคัดเลือกมาจากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั้ง 5 ภาคๆ ละ 3 ทีม รวมผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 240 คน ทั้งนี้การแข่งทักษะวิชาชีพที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน วิทยากรให้ความรู้ และการทดสอบภาคทฤษฎี จากบริษัทเอกชน ผู้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นกำลังหลักในพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว โดยการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจะได้แสดงฝีมือทักษะความรู้ ความชำนาญ แสดงศักยภาพของตนเองให้สังคมภายนอกรับรู้ ผ่านการทดสอบความรู้ สร้างคุณค่าเกียรติยศ ชื่อเสียง ให้กับตนเอง  สถานศึกษา และครู อาจารย์ เพื่อพิสูจน์ความเป็นเลิศทางการศึกษา เพื่อก้าวออกไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว604 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.