ร้อยเอ็ด… รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการขุดลอกลำน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัย ที่ บ้านมะบ้า ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         ร้อยเอ็ด… รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการขุดลอกลำน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัย  ที่  บ้านมะบ้า ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง  

  วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการขุดลอกบริเวณแม่น้ำชี หมู่ที่ 3 บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัย ด้วยวิธีต่างตอบแทน ที่ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน  ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัย ด้วยวิธีต่างตอบแทนบริเวณแม่น้ำชี หมู่ที่ 3 บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำโดยการบูรณาการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และกรมเจ้าท่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ พ.ศ.2456 ในการดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ำฯ ซึ่งสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง แต่ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรและงบประมาณแผ่นดิน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบทางน้ำของกรมเจ้าท่า จึงทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ประกอบกับวัสดุที่ได้จากการขุดลอกบางพื้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำไปเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ขุดลอกได้ กรมเจ้าท่าจึงได้ริเริ่มโครงการขุดลอกร่องน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง โดยใช้วัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทน 

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า แผนงานที่จะดำเนินการขุดลอกในแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญทั้งหมด 43 แห่ง และแม่น้ำสาขา ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของไทยสำหรับโครงการขุดลอกในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาแม่น้ำชี ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ประชาชนสามารถ ทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้นและตลอดทั้งปีอันเป็นการใช้แม่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

/////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว336 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.