สมาชิก อบต.บางบัวทอง เป็นห่วงชาวบ้าน มอบข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมาชิก อบต.บางบัวทอง เป็นห่วงชาวบ้าน มอบข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน…

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563    คุณปัทมา พื้นผา ส.อบต.หมู่ที่13 และคุณธีรนุช 

ปัญญารัตนะบุญ ส.อบต.หมู่ที่3 (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง) นำข้าวสารมอบให้นายประยูร มะปูเลาะ อยู่บ้านไม่มีเลขที่(ริมคลองลำรี)หมู่ที่13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี..   ผู้ยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 13  ตำบลบางบัวทอง  ซึ่งคุณปัทมา พื้นผา และคุณธีรนุช ปัญญารัตนะบุญ ทั้ง 2 สมาชิก อบต.ในพื้นที่นี้ ได้ออกเยี่ยมเยียนทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ตลอดมา หากพบเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ก็จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งก็ได้ดำเนินการทำกิจกรรมลักษณะ”คืนความสุขสู่สังคมผู้ยากไร้” แบบนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว368 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.