พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ม ! ตรุษจีน ตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการขอผู้ประกอบการ ในตลาดสดเทศบาลสระทอง และห้างแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

           พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้ม ! ตรุษจีน ตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการขอผู้ประกอบการ ในตลาดสดเทศบาลสระทอง และห้างแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด

  วันที่  21  มกราคม  2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 2-7 ร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ในตลาดสดเทศบาลสระทอง และห้างแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด โดยออกตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัสนี ประภาศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจกาค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และ คณะทำงานสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 2-7 ร้อยเอ็ด    

  นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 2-7 ร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ราคาหมูเป็น มีราคาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาเนื้อหมูของผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มขึ้นด้วย  ปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  สถานการณ์การซื้อขายยังไม่คึกคัก  ประชาชนยังไม่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า คาดว่าวันพรุ่งนี้ประชาชนจะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อเตรียมไหว้ ในเทศกาลตรุษจีนได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการได้ปิดป้ายราคาแสดงสินค้าให้ชัดเจนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการขายสินค้า ในส่วนของราคาสินค้าทั่วไปพบว่า สินค้าส่วนใหญ่ราคาปรับสูงขึ้น  ส่งผลให้ปริมาณการขายสินค้าลดลง 

 ในส่วนของการตรวจสอบ อื่นๆ ประกอบด้วย  การตรวจสอบเครื่องชั่งจำนวน 355 เครื่อง พบว่า มีเครื่องชั่งชำรุด เสื่อมสภาพ เจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดอายัดจำนวน 2 เครื่อง   ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่าย มีบางรายที่ปิดป้ายไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้มีการปิดป้ายและให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่   

ผลตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้แก่ เนื้อหมู หมูเนื้อแดง ปัจจุบันราคา กิโลกรัมละ 150-160 บาท หัวหมู(สำหรับไหว้) หัวละ 500 บาท ราคาการจำหน่ายปรับตัวสูงขึ้น  ซึ่งเดิมราคาหัวหมู หัวละ 400 บาท เนื้อแดง จำหน่าย กก.ละ140-150  ราคาจำหน่ายปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสุกรมีชีวิตปรับราคาสูงขึ้น ปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิต ราคา กก.ละ 79-81 บาท   ไก่ตัว(ไม่รวมเครื่องใน) ราคา กก.ละ 65 -70 บาท ราคาทรงตัว  ราคาไข่ไก่  ไข่ไก่เบอร์ 0 ราคา แผงละ 105 บาท  เบอร์ 1 ราคา แผงละ 95 บาท  เบอร์ 2 ราคาแผงละ 90 บาท เบอร์ 3 ราคาแผงละ 85 บาท  เบอร์ 4 ราคา  แผงละ 80 บาท เบอร์ 5 ราคาแผงละ 65 บาท ซึ่งราคาใข่ไก่ยังทรงตัว  ราคาผลไม้ เช่น ส้มกล้วย แอปเปิ้ล ฝรั่งองุ่น ยังทรงตัว  ราคาพืชผักยังทรง เช่น ผักชีราคา กก.ละ 25-30 บาท ผักกาดขาว ราคา กก.ละ 30-35 บาท ผักบุ้ง ราคากก.ละ 20 บาท  ถั่วฝักยาว  กก.ละ 25-30 บาท พริกสด ราคากก.ละ  30-35 บาท 

        โดยสำนักพาณิชย์จังหวัด ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้าและบริการของประชาชน ประชาชนสามารถร้องเรียนในการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้ที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์  1203 

////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว357 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.