จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

          จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นาย วันชัย คงเกษม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5(อุบลราชธานี) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยเขต 7 (ขอนแก่น) ผู้แทนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล ประกอบด้วย บริษัท บัวสมหมาย จำกัด บริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด บริษัทร้อยเอ็ดกรีน จำกัด ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเฝ้าระวัง กำกับ ดูแล และตรวจสอบสภาพปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ยังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองแกลบดำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง และชุมชนบ้านหนองบัวทอง ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองสีดำจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตตำบลเหนือเมือง พบว่าชุมชนได้ให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่ว่าปัจจุบันยังมีฝุ่นสีดำติดตามเสื้อผ้าร่างกาย แล้วพัดเข้าบ้านเรือนทำให้ได้รับความเดือดร้อน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 โดยหน่วยงานที่เกี่ยงข้องได้เข้าพบผู้ประกอบการ บริษัท บัวสมหมาย จำกัด และบริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด เพื่อติดตามแก้ไขปัญหา ตามคำสั่งของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือปรับปรุงถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมโดยปรับปรุงระบบขจัดฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง  ต่อไป  

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว388 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.