“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการรุ่น(ยธส.)รุ่นที่11นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมฯ ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย จาก ผวจ.ขอนแก่น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการรุ่น(ยธส.)รุ่นที่11นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมฯ ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย จาก ผวจ.ขอนแก่น!!

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง(ยธส.)รุ่นที่11 เดินทางมาศึกษาดูงาน จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่”ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยาย พร้อมทั้ง นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับและร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าว

สำหรับคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง(ยธส.)รุ่นที่11 ที่ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ประกอบไปด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานรุ่น ยธส.รุ่นที่ 11, นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล รองประธานรุ่น คนที่ 1,ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา ,นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข ที่ปรึกษารุ่น,พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม,นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง,นายคมวิชช์ พัฒนรัฐ,คุณวิภาวี คุปติมาลาธร,คุณจิตรา หมีทอง,คุณศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ,คุณก้องกีรติ ธนสารสิน,คุณนันทิภาคย์ ชิตพงษ์,คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์,ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว,คุณยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ,คุณประวิทย์ ชินประเสริฐ รวมทั้งคณะกรรมการผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง(ยธส.)รุ่นที่11 อีกหลายท่าน ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อดังกล่าว

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการรุ่น(ยธส.)รุ่นที่11 ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการบรรยายหัวข้อ”ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่” ครั้งนี้!!

อ่านแล้ว410 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.