ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน​ จัดงาน​ Thank you Party Night My familly 2020 “ศรัทธา ความรักและครอบครัว”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน​ จัดงาน​ Thank you Party Night My familly 2020 “ศรัทธา ความรักและครอบครัว” ณ ร้านอาหารเพลินวาน เดอะสตรีท รัชดา วันที่ 18 ม.ค.63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00น.

วันที่เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563​ : นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน   , นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ รองประธานกรรมการบริหารในเครือบริษัทมัณดาวีต์ กรุ๊ป และนางสาวนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขานุการ ติดตามประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร ได้จัดงาน Thank you Party Night My family 2020 “ศรัทธา ความรักและครอบครัว” ณ ร้านอาหารเพลินวาน เดอะสตรีท รัชดา  เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนโครงการคืนคุณแผ่นดินในการทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ด้วยดีเสมอมา  นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563  อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เพื่อให้สื่อมวลชนรู้จัก​”โครงการคืนคุณแผ่นดิน” มากขึ้น, เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและโครงการคืนคุณแผ่นดิน, เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร, เพื่อเป็นการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไปและเพื่อเป็นงานเลี้ยงปีใหม่

โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมากมาย อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ แอปพลิเคชั่น M-Help Me” ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร โครงการบริจาคยา โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์ โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ฯลฯ

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการและลุ้นจับรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำมูลค่า 1  สลึง ,รางวัลตั๋วเครื่องบิน กระเป๋าเดินทาง และเงินรางวัลอีกมายมาย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงเพื่อชิงไมค์ทองคำ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และขวัญกำลังใจสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะได้ทำความรู้จักและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในฐานะที่เป็นครอบครัว โครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

#(Press)​โครงการ​คืนคุณ​แผ่นดิน

#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์​รายงาน

#T.Newsman007

อ่านแล้ว183 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.