การประกวด มิสปู่เจ้าฯ 2020 พร้อมสบทบทุนซ่อมแซมถนนชุมชนโยธินพัฒนา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ขอเชิญร่วมชมการประกวด มิสปู่เจ้าฯ 2020 พร้อมสบทบทุนซ่อมแซมถนนชุมชนโยธินพัฒนา

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9)

ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวที่การประกวดค้นหาสาวงาม’มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020 ‘ ชิงรางวัล เงินสด มงกุฎ และสายสะพาย พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ให้กับชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายทั้ง 63 ชุมชน 

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการประกวดในครั้งนี้จะร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนในเขตชุมชนโยธินพัฒนา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อการสัญจรในถนนเส้นนี้อย่างปลอดภัย

พิเศษภายในงาน! นอกจากจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาสาวงาม มิสปูเจ้าสมิงพราย 2020 ยังได้ร่วมชมการแสดงพิศษในชุด จีนไทยไมตรี ศรีสยาม นามเมืองมอญ’และ’ ตลี่กีปัส พัดมิ่งมงคล ปฐมฤกษ์’

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

ห้ามพลาด!!  เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ลา 18.00 – 22.00 น ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองโต๊ะจีนในราคา 5,00 บาท / โต๊ะ หรือ 500 บาท / ที่นั่ง และยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 07-250222-2 ชื่อบัญชี นางสาวณิชมน พงษ์สุวรรณ หากต้องการสำรองโต๊ะจีนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 085-133-8161 (คุณแอน)

กำหนดูการการประกวดมิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เวลา 16.00 น.  รายงานตัว

เวลา 17.00 น.  ซ้อมเดินบนเวที

เวลา 19.00 น.  พิธีเปิดการประกวดมิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020

                        – ประธานกล่าวเปิดงาน

                        – การแสดงชุดที่1 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

                          ชื่อชุดการแสดง “จีน-ไทยไมต ศรีสยาม นามเมืองมอญ”

                        – แนะนำคณะกรรมการตัดสิน ……….. ท่าน

เวลา 19.30 น.  ประกวดรอบแรกในชุดจีนกี่เพ้า

เวลา 20.00 น.  พิธีกรกล่าวถึงงานต่าง ๆ

เวลา 20.20 น.  การแสดงชุดที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

                        ชื่อชุดการแสดง “ตลีกีปัส พัดมิ่งมงคล ปฐมฤกษ์”

เวลา 20.30 น.  ประกวดรอบสองในชุดราตรี

เวลา 21.00 น.  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

เวลา 21.20 น.  เดินประกวดรอบ 10 คนสุดท้าย และตอบคำถาม

เวลา 21.40 น.  ประกาศผลรางวัล POPULAR VOTE (ผู้ได้รับดอกไม้สูงสุด)

เวลา 22.00 น.  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย และตอบคำถาม

เวลา 22.30 น.  ประกาศผลรางวัล

อ่านแล้ว381 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.