ร้อยเอ็ด… อำเภอเชียงขวัญ  ชู ! ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ เข้าแข่งผู้ขันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

    ร้อยเอ็ด… อำเภอเชียงขวัญ  ชู ! ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ เข้าแข่งผู้ขันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563

           วันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใหญ่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 โดยอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่ง นาย เกรียงไกร ปราบมนตรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนวิเวก เข้าประกวดในครั้งนี้ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเข้ารับรางวัลประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้สมควรได้รับรางวัลประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ ทางอำเภอได้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กำนัน จำนวน 5 คน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 5 คน แพทย์ประจำตำบล จำนวน 1 คน สารวัตรกำนัน จำนวน 10 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 2 คน โดยแบ่งประเด็นการประเมินเป็น 6 ประเด็น 

         รางวัลของผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาวรางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล ได้เงินรางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน ได้เงินรางวัลละ 1,500 บาท รางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เงินรางวัลละ 1,500 บาท

        สำหรับบ้านดอนวิเวก อยู่ติดลำน้ำชี ราษฎรส่วนใหญ่ประอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปี และนาปรัง ทอเสื่อกก  ทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอผ้าพื้นเมืองเป็นสินค้าโอทอป ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลาย เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ในส่วนผลการประเมินผู้ที่ได้รับรางวัล ทางจังหวัดจะประกาศผลให้ทราบในเร็วๆนี้ 

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว399 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.