มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563

          วันที่18 มกราคม 2563 ที่สนามบิน ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 6 จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 ของหน่วยทหารพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีรองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 6  คณะนายทหาร ชมรมแม่บ้านทหารบก  ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ ท่ามกลางประชาชนร่วมชมการสวนสนามจำนวนมาก

          ทั้งนี้  เริ่มจากเวลา 15.30 น.กองผสมนำกำลังพลสวนสนามเข้าสู่บริเวณพิธี ทหารยิงพลุสัญญาณเปิดงาน เวลา 15.50  น. กำลังพล ที่บรรจุใหม่และยังไม่เคยกระทำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าประจำที่ ผู้บังคับหน่วยเข้าประจำที่ เริ่มพิธีโดยชมสัญญาณการถ่ายทอดสดจาก จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เวลา 17.57 น. พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประธานพิธี ในพื้นที่ เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธี เวลา 16 .15 น. หมู่เชิญธงไชยเฉลิมพล เข้าประจำหน้าแท่น เวลา 16.30 น. ประธานในพิธีพร้อมกำลังพลกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ตามผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากศูนย์การทหารม้า ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสด และขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา เวลา 16.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสด  เวลา 16.45 น. เริ่มพิธีสวนสนามผ่านพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

            มีกองพันสวนสนาม จัดจาก 9 กองพัน กองพันสวนสนามที่ 1  จัดจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16  กองพันสวนสนามที่ 2 จัดจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16  กองพันสวนสนามที่ 3 จัดจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16  กองพันสวนสนามที่ 4 จัดจากกองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6  กองพันสวนสนามที่ 5 จัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6  กองพันสวนสนามที่ 6 จัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106  (หนึ่ง-ศูนย์-หก) กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6  กองพันสวนสนามที่ 7 จัดจากกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6  กองพันสวนสนามที่ 8 จัดจากกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6  และ กองพันสวนสนามที่ 9 จัดจากกองพันเสนารักษ์ที่ 6

/////

คมกฤช พวงศรีคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว354 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.