“ผบ.นพค.13” เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ผบ.นพค.13” เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

พ.อ.นพดล ระวีวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) (ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่หวัดเพชรบุรี โดยมี น.ท.ณรงค์ ขำเขียว นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 พร้อมด้วย กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนาได้เร่งจัดทำแผนบรรเทาภัยกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วย ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 10 คัน ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ช่วยเหลือในภาพของการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พ.อ.นพดล กล่าว่า วันนี้ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้ทางหน่วยนำน้ำออกช่วยเหลือแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับปลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภค บริโภคใช้ เบื้องต้นจากการสำรวจภัยแล้งในพื้นที่พบว่าชาวชบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ประมาณ 500 คน

อ่านแล้ว612 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.