จังหวัดร้อยเอ็ด ครูอำเภอโพธิ์ชัย งานวันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563 รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

      จังหวัดร้อยเอ็ด ครูอำเภอโพธิ์ชัย งานวันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563 รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

                เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2563  นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูอำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                 นายประมวล  ทิพชัย นายกผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู   ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู และธำรงรักษาไว้ซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

                 กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการทำบุญ พิธีบำเพ็ญกุศลพิธีรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสและร่วมพบปะสังสรรค์ การจับสลากรางวัลเพื่อมอบความสุขให้กันและกันระหว่างครูในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย 

/////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว645 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.