คณะครูร้อยเอ็ด จัดงานวันครูประจำปี 2563 รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

      คณะครูร้อยเอ็ด จัดงานวันครูประจำปี 2563 รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู 

                  วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูจังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสุภาพ วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

               นายสุภาพ วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู เป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู ครูทุกคนจะได้มีความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่ศิษย์และคนในสังคมทั่วไปจะได้รำลึกถึงพระคุณของครูด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคุรุสภาได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในหน่วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานวันครูที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอล์  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู   ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู และธำรงรักษาไว้ซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

              กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์และบุคลากรครูผู้ล่วงลับ การประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ การแสดงมุทิตาจิต คารวะครูผู้อาวุโสและการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสำนักงานคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยประสานในการจัดงาน ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว640 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.